ACOMPANYAMENT RESPECTUÓS CAP ALS INFANTS I JOVES

Promovem activitats, cursos, tallers, xerrades al voltant de l’acompanyament respectuosos cap als nens i joves.

Entenent com a “acompanyament respectuós” quan el paper de l’adult és crear contextos i entorns segurs, tranquils i amb els recursos necessaris perquè cada Ser (nen o jove) pugui connectar-se amb si mateix amb respecte, a materials, i  a companys, per aprendre experimentant, guiant-se per les seves pròpies curiositats, ritmes,necessitats i inquietuds.

Considerem que l’observació sense judicis,l’acompanyament emocional i un marcatge clar dels límits són funcions fonamentals a exercir per l’adult acompanyant, desenvolupant la seva pròpia connexió i serenitat, i la confiança en el nen o jove per poder permetre que es pugui donar tot l’especificat en el paràgraf anterior.

Sentim que, en molts casos, el millor entorn per afavorir aquest espai tranquil i segur on cadascun d’ells es connecti amb si mateix i que aculli la diversitat de contextos i necessitats per a cadascun dels individus d’un grup, és la Naturalesa.

No ens agrada incloure’ns dins de cap classificació en concret quant a teories, doncs depèn molt del que cadascun dels acompanyants que participin portin com a dons per compartir, però a trets generals les línies que ens agraden i ens sentim identificats son una mescla  entre “l’educació viva” i  “escola bosc”.

Amb tot anem organitzant sobre la marxa el que sentim interessant.